OM VOLF AS

BEDRIFTEN

VOLF har siden 1998 levert løsninger og tilført kompetanse til næringsmiddelindustrien. Vår suksess bygger på at du som kunde alltid er med i et samar-beid når løsningene utvikles og kontraktfestes. På denne måten sikrer vi at det som skal leveres er gjensidig avtalt og forstått, slik at kvaliteten på leveransen er mål-bar.


Det viktigste for oss er at du er fornøyd med leveransen. Dette vil gjøre at du også neste gang velger VOLF som din samarbeids- partner til å ivareta dine utfordringer når det gjelder prosessutstyr til din produksjon.


For at vi skal kunne innfri vårt løfte om kvalitet må vi alltid til-egne oss ny og riktig kunnskap.


Vi kan prosessutstyr, forstår produksjonsprosesser og har lang er-faring i å hjelpe våre kunder til en bedre arbeidshverdag, noe du kan trekke fordeler av til nettopp ditt selskap.


Vi er alltid tilgjengelig for en ufor-mell samtale om dine utfordring-er, samt dine behov og ønsker!

Satsningsområder

Volf AS sin satsing er komplette løsninger for prosessering i næringsmiddel industrien som. f.eks fiskeri, bakeri etc. «Kvalitet omgjort til realitet»​ er det som skal gjenkjenne oss. Skreddersøm i nært samarbeid mellom Volf AS og sluttkunden er ofte nøkkelen til kvalitet.

LEVERER LØSNINGER

VOLF har lang erfaring i å prosjektere og levere løsninger til-passet dine behov og kravspesifikasjoner. men den beste måten å fremstille løsningen på. 

Vi kjenner de fleste mulighetene og hvordan gode løsninger kan fremskaffes kostnadseffektivt.

Vår erfaring har lært oss det meste om kundens ønsker og hvilke krav de har. Selv om ditt selskap ikke er likt de andre er fokus på «oppetid» prioritet én hos alle sammen. Det koster rett og slett for mye å ha et anlegg som ikke produserer!

Det har vært en enorm utvikling når det gjelder automatisering av an-leggene og datateknologi. Dette gir mulighet for fjerntilkobling fra le-verandør for assistanse ved feil-søking, små endringer i program-styringer og oversikt over produk- sjonsdata og lignende. Det har vært en rivende utvikling. Vi i VOLF brenner for at du skal kunne ha en partner som du kan stole på og som alltid jobber for din sak. Service og ettermarkedsavdelingen til VOLF vil alltid sette deg i fører-setet.