Spiraltransportører

Denne måten å flytte produkter på er en av våre spesialiteter. Spiraltransportører kan flytte produkter både nedover og oppover.
Dette kan også gjøres over flere etasjer.

Bilder