VÅRE TJENESTER

Vi leverer prosjekteringsbistand og assisterer i utviklingen av spesialprodukter.
Vi bidrar til tegninger og utforming av løsninger og produkter på eksisterende anlegg og nye anlegg.
Vi kan levere fullstendig skreddersøm i våre konstruksjoner.
Tegninger utføres i både 2D og 3D

SKREDDERSØM

Spør oss om råd.
Vi kan bistå med både løsningsforslag,
tegninger og produkter.

Vi har gjennom flere tiår utviklet spesialløsninger sammen med våre kunder og kan hjelpe med alt fra små produkter til store fullskala fabrikker.

Sammen finner vi løsninger!

PRODUKSJON
&
KONSTRUKSJON

Vi er spesialister på å fremstille produkter i stål. 
Vi vil selvfølgelig kunne montere og servisere
alt i etterkant.